HOME » LEGAL INFO
 

Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του website www.atticamediagroup.gr αποτελούν ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. και διατίθενται στους επισκέπτες των ιστοσελίδων για αυστηρά προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση τους, σε οποιοδήποτε άλλο μέσο καθώς και για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο εξωτερικών κόμβων στους οποίους είναι πιθανό να οδηγούν συνδέσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το site.

Παρακαλείσθε όπως αναγνώσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, προτού προβείτε στη χρήση του δικτυακού μας τόπου (site).
Η πρόσβαση καθώς και η χρήση του www.atticamediagroup.gr, υποδηλώνει την ΑΠΟΔΟΧΗ εκ μέρους σας ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ (εφεξής αναφερόμενοι ως Ο.Π.Π.Υ.).
Η εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. (εφεξής αναφερόμενη ως ο Δικαιούχος), δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε την παρούσα. Η χρήση της παρούσας ή οποιασδήποτε υπηρεσίας αυτής μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση, υποδηλώνει την ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, όπως τροποποιήθηκαν.
Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουσδήποτε όρου της παρούσας, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του www.atticamediagroup.gr.

1. Ρητή συναίνεση Χρήστη.

Ρητώς δεσμεύεστε με την παρούσα ότι έχετε αναγνώσει και αποδεχθεί το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του www.atticamediagroup.gr.
Επιπλέον δεσμεύεστε όπως: α) συμμορφώνεστε με τους κανόνες του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου και ειδικά με τις διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας και β) απέχετε από κάθε παράνομη και αντίθετη προ τα χρηστά ήθη χρήση του www.atticamediagroup.gr.

2. Περιορισμοί Χρήσης της Υπηρεσίας.

Απαγορεύεται η προσφορά προς εκμετάλλευση τμήματος ή του συνόλου της Υπηρεσίας. Απαγορεύεται η χρήση πληροφοριών της Υπηρεσίας για κατασκευή βάσεων δεδομένων (databases) καθώς και η αποθήκευση πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων με σκοπό την πρόσβαση σε αυτές από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

3. Αδεια

Η χρήση της Υπηρεσίας δεν συνεπάγεται την παροχή και μεταβίβαση δικαιωμάτων ή αδειών χρήσης αγαθών ή /και υπηρεσιών του www.atticamediagroup.gr , εξαιρουμένου του περιορισμένου δικαιώματος χρήσης της Υπηρεσίας, κατ' εφαρμογή των Ο.Π.Π.Υ. της παρούσας. Σε περίπτωση εκφόρτωσης (download) στοιχείων του περιεχομένου της Υπηρεσίας, ο Δικαιούχος παραχωρεί παρόμοιο δικαίωμα μόνο για ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ και δεν προβαίνει στην παραχώρηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος.

4. Περιορισμός Ευθύνης.

Ο Δικαιούχος καταβάλει σημαντικές προσπάθειες, ώστε το www.atticamediagroup.gr να συμπεριλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Εντούτοις, δεν δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, χρονική εγγύτητα και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται και κατά συνέπεια δεν φέρει οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη.
Η χρήση του www.atticamediagroup.gr γίνεται με δική σας ευθύνη, αποδεχόμενοι ότι οι πληροφορίες προσφέρονται ως έχουν, δίχως εγγύηση ρητή ή έμμεσα δηλωμένη.
Αποκτώντας πρόσβαση σε οποιοδήποτε τμήμα του www.atticamediagroup.gr συμφωνείτε ότι δεν θα αναδιανείμετε οποιαδήποτε πληροφορία εμπεριέχεται στις σελίδες του. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω συνδέσμων (hyperlinks) είναι ανεξάρτητες του Δικαιούχου και χρησιμοποιούνται για τη δική σας εξυπηρέτηση.
Ο Δικαιούχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιοδήποτε κόστος ή ζημιά προκληθεί από τη χρήση υπηρεσιών στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση μέσω του www.atticamediagroup.gr και αφορούν άλλες εταιρίες.
Επιπλέον συμφωνείται ότι ο Δικαιούχος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν προκλήθηκε σχετικά με τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις που περιέχονται στο www.atticamediagroup.gr ή ανακτήθηκαν μέσω αυτού.

5. Πνευματική Ιδιοκτησία

Το www.atticamediagroup.gr, το οποίο συμπεριλαμβάνεται αλλά δεν περιορίζεται, σε κείμενα, περιεχόμενα, φωτογραφίες, βίντεο, ηχογραφήσεις και γραφικά (εφεξής αναφερόμενη ως η ¨Υπηρεσία¨), προστατεύεται από τις εθνικές (Ν.2121/93 ως ισχύει) και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή (reformatting), αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), διαμόρφωση, τροποποίηση, δημιουργία αντιγράφων site (mirroring) των σελίδων του www.atticamediagroup.gr ή των σελίδων αποτελεσμάτων αυτού ή εκπομπή του www.atticamediagroup.gr, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του Δικαιούχου.


6. Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους.

Το www.atticamediagroup.gr περιέχει συνδέσμους (hyperlinks) προς άλλους δικτυακούς τόπους. Οι τόποι αυτοί δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του www.atticamediagroup.gr και συνεπώς το www.atticamediagroup.gr δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο, την ποιότητα και πληρότητα παροχής των υπηρεσιών τους. Το www.atticamediagroup.gr παρέχει αυτούς τους συνδέσμους ως διευκόλυνση και η ενσωμάτωση ενός εξωτερικού συνδέσμου δεν συνεπάγεται κανενός είδους δέσμευση για το δικτυακό αυτό τόπο το www.atticamediagroup.gr.

7. Αποζημίωση.

Ρητώς δηλώνεται και δεσμεύεται δια της παρούσας ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά του Δικαιούχου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους σας οποιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούστε όπως αφενός παρέμβετε στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου αποζημιώσετε πλήρως τον Δικαιούχο σε περίπτωση κατά την οποία ο τελευταίος υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οποιασδήποτε άλλης δαπάνης.

8. Εφαρμοστέο Δίκαιο.

Οι παρόντες Ο.Π.Π.Υ. διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω Ο.Π.Π.Υ. ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταλάβουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων.
Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση των Ο.Π.Π.Υ. ή εξ αφορμής αυτών, θα επιλύεται από τα Δικαστήρια Αθηνών.

 
ΗΟΜΕ | ΠΡΟΪΟΝΤΑ | ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΕΣΑ | LEGAL INFO | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
© Copyright 2018 - ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ | WEB DEPARTMENT